Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

SLIMÁK V ÚTOKU

            Jeden slimák, ktorý býval v blízkosti železničnej trate, sa každý deň rozčuľoval nad rýchlikmi, ktoré tadiaľ svišťali a jeho rušili v práci i odpočinku.
            „Ja tie vlaky odnaučím,“ povedal si slimák a postavil sa medzi koľaje. A keď zďaleka zazrel vlak, bojovne vystrčil svoje rožky. „Povalím ho,“ povedal, plný zúrivej odvahy.
            Vlak sa priblížil a hlasno zatrúbil, prechádzajúc ponad slimáka.
            Ten sa otočil za trúbiacim vlakom a s opovrhnutím vyriekol: „Nevydržal. Uteká, je to zbabelec...“
            Sme múdri, ak poznáme pravdu o sebe i o druhých. A tiež, ak si ju priznáme.