Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

ŠKANDÁL V AUTOBUSE

            Táto udalosť sa odohrala v istom v autobuse, ktorý postupne zbieral ľudí cestujúcich do práce v blízkom turistickom stredisku. Sedel v ňom aj páter kapucín, ktorý bol na ceste do svojho kláštora v horách a cestu v autobuse využíval na čítanie breviára.
            Zrazu tam však nastúpil hlučný chlapík, prirodzene hrubý a bez zábran, tentokrát navyše posmelený dúškami alkoholu z baru. Hneď naplnil autobus hlasnými prejavmi samoľúbosti a hrubými výrazmi, vyžívajúc sa v tom, že je stredobodom pozornosti.
            Zrazu zbadá kapucína a začne sa mu posmievať. Keď vidí, že páter nereaguje, rozhodne sa pre provokáciu iného druhu: „Ty, počuj, páter, musím ti niečo povedať: som na ženské ako býk.“ Páter nič nepovie, zdá sa, že sa sústredí na čítanie žalmov. To nafúkanca zneistí. Nevie, čo by povedal. S rehotom sa chytí za brucho: „Hlúpučké, im sa to neráči páčiť!“ a natriasa sa.
            Nato kapucín zdvihne hlavu od breviára a povie na celý autobus: „Tak to potom, milý môj, nie si býk, ale obyčajný vôl!“ A opäť sa ponorí do Dávidových žalmov.
            Autobusom sa preženie búrka smiechu. Aj vodič radšej zájde na okraj cesty, prekríži si ramená cez volant a smeje sa ostošesť s ostatnými. Všetci vedia, že tento príbeh bude putovať do okolitých dedín, samôt a majerov. Ráno si ho budú rozprávať ženy, ktoré čakajú pri pokladni v obchode.
            Hlučného chlapíka smiech prešiel. Na najbližšej zastávke z autobusu vyskočil.

            Čo by sa stalo, keby sa pourážaný páter kapucín s tvárou červenou od hnevu zdvihol na ohnivý protest proti verejnej urážke vlastnej osoby? Obrana býva najúčinnejšia, ak je inteligentná. Častokrát vyžaduje pokojnú rozvahu a vnútornú vyrovnanosť.

(zdroj: Reinhold Stecher: Anekdoty zo života innsbruckého biskupa)