Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

RADOSŤ VŠEDNÉHO DŇA

            „Prečo presúvame radosť až na nasledujúci deň? Prečo nám príde tak zaťažko tešiť sa z dnešného dňa a užívať si ho tu a teraz? Prečo si myslíme, že keby sme mali to či ono, keby sme konečne mali dovolenku alebo keby bol víkend, by nám konečne „bolo dobre“?“ pýta sa nemecká žurnalistka Christa Spannbauerová.
            Pritom každý deň nám ponúka dostatok chvíľ pre radosť a vďačnosť, len sa musíme naučiť žasnúť vo všednosti.

            Zároveň nie je dobré premeniť deň všedný na deň sviatočný. Ani vznešeným myšlienkami viery a večného poznania. Všedný deň by mal ostať bez ozdôb a idealizovania. Až vtedy sa stane tým, čím má pre kresťana byť: svetom viery, školou striedmosti, cvičením v trpezlivosti, tichou príležitosťou na nefalšovanú lásku a opravdivú vernosť. (Karl Rahner)