Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

               Istí manželia sa rozhodli stráviť víkend poznávaním vidieka. Zobrali so sebou svojho dvanásťročného syna i svojho oslíka. Na osla vysadili chlapca a šli.
            Prišli do prvej dediny. Tu domáci komentovali ich príchod nasledovane: „Aký nevychovaný chlapec! Nechá svojich rodičov, aby chudáci išli pešo...“ Manželka hovorí manželovi: „Nedovoľme, aby zle hovorili na nášho syna. Vysadni na osla ty!“
            A takto prišli do druhej dediny. Tu ľudia zazerali: „Aha, ten muž nechá manželku a syna, aby išli pešo...“ a tak muž zostúpil a posadil na osla manželku.
            V tretej dedine sa ľudia nezdržali: „Chudák muž, po celodennej namáhavej práci nechá ženu sedieť na oslovi! A chudák chlapec. Tá žena sa správa ako macocha!“ A tak nasadli na oslíka všetci traja.
            Takto došli do štvrtej dediny. Tu začuli ľudí šepkať: „Beštie, umoria oslíka k smrti...“ A tak všetci zosadli z osla a kráčali popri ňom.
            V piatej dedine nemohli veriť vlastným ušiam: „Blázni, idú pešo, a majú zviera, ktoré by ich mohlo niesť!“

            Ponaučenie: Nech zaujmeš akýkoľvek postoj, vždy budeš terčom kritiky niekoho.