Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

PÁN TVORSTVA A DIVÁ ZVER

            V prvých kapitolách Knihy Genezis, ktoré hovoria o stvorení sveta, objavujeme jednu zvláštnosť. Boh stvoril človeka v šiesty deň – teda v rovnaký deň, kedy stvoril plazy a divú zver. Možno si pomyslíme, že človek natoľko prevyšuje ostatné stvorenia, že by mu mohol byť vyhradený osobitný deň. Ale nie je. Bol stvorený spolu s divou zverou.
            Keď sa zamyslíme, prídeme na to, že tento opis má svoju hlbokú symboliku. Je upozornením pre človeka: si vládca, si stvorený na Boží obraz, ale v tesnej blízkosti s divou zverou.
            Človeče, pozor, máš blízko k Bohu a rovnako i k divej zveri. „Nebo je v nás i s peklom dovedna, veď my sme ako predpotopná ríša…,” pripomína básnik Valentín Beniak. Aj Gaudium et spes, keď hovorí o človeku, nás upozorňuje, že človek je schopný toho najlepšieho aj toho najhoršieho. Vie byť Hitlerom a vie sa stať i Maximiliánom Kolbem.

(Marián Bublinec, 1. pôstna nedeľa, rok B)