Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

OPTIMISTA A PESIMISTA

 

            V jednej rodine boli dvaja chlapci, dvojičky. Jeden bol pesimista, druhý optimista. Rodičia nerozumeli, prečo sú tak rozdielni, však ich vychovávali rovnako. Raz sa rozhodli otestovať, či sa z pesimistu nestane optimista a z optimistu pesimista. Darovali im dva rôzne darčeky a sledovali ich pri ich rozbaľovaní.

            Pesimista dostal peknú hračku. Najprv sa potešil. Ale potom si uvedomil, že raz sa aj táto pekná hračka pokazí a čo on bude robiť, keď si na ňu zvykne a ona sa pokazí? A rozplakal sa. Optimista, keď rozbalil škatuľu, našiel v nej hnoj. Nesklamalo ho to však. Začal hnoj vyhadzovať do povetria a pri tom volať: „Vy ma nedostanete! Kde je hnoj, tam musí byť i poník!“