Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

REKLAMA NA TICHO

            Už sa vám niekedy stalo, že ste napríklad pracovali a prišiel za vami niekto blízky – syn, dcéra alebo rodič a povedal: „Ako tu máš ticho, pustím ti nejakú hudbu!“ „A prečo?“, spýtate sa. „No predsa, aby si tu nemal tak ticho...“
            Súčasný svet je tak nastavený. Stále musí niečo „hučať“. A pritom – ticho je tak krásne. Vovádza nás do prítomnosti s Bohom, v tichu možno riešiť otázky, ktorým hluk prekáža. Doprajme si kúsok z tohto luxusu, ako často sa len dá.

Diabol robí všetko možné, aby vyhnal ticho z ľudského srdca. Lebo vie, že tam, kde je ticho a pokoj, koná Boh veľké veci.
                                                                                                                      Jacques Philippe