Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

NA MINÚTU S MAXOM KAŠPARŮ

ZBOŽNOSŤ

            Nedeľa ráno. Zo zásuvky stola vytiahnutá modlitebná knižka, zo skrine sviatočné šaty. Odchod z domu so zbožnou tvárou - smer kostol. Krok vážny až prevelebný. Oči dohora k nebu obrátené. Preto ani neodpovedal na pozdravy, sám nezdravil okoloidúcich, prehliadol zoslabnutú starenku, tackavo idúcu rovnakým smerom.
            V kostole si sadol vedľa pána doktora a jeho manželky. To kvôli obradu pokoja.

Inými slovami:

Kresťan, ktorý nevie pozdraviť, poprosiť a poďakovať, by mal skôr, než posadnutý zbožnosťou vstúpi do chrámu, navštíviť kurz slušného správania.