Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

MATKA TEREZA: OD JEŽIŠA K JEŽIŠOVI

            Páter Leo Maasburg vo svojej knihe o Matke Tereze píše: „Bol som vtedy v Kalkate prvý raz. Vošiel som do kaplnky a posadil som sa do kúta, aby som mohol pozorovať, ako sa Matka Tereza modlí. Podľa toho, ako sústredene a so zavretými očami kľačala, sa zdala byť úplne pohrúžená do modlitby.
            Po istej chvíli som si všimol, že vonku, pred dverami kaplnky, chodí nejaký fotograf nervózne sem a tam. Zjavne chcel hovoriť s Matkou Terezou, ale sa neodvážil ísť k nej a vyrušiť ju. Zrazu k nemu podišla jedna zo sestier a dala mu najavo, aby k Matke Tereze pokojne pristúpil. On si vyzul topánky, vstúpil do kaplnky, ale váhal kľaknúť si vedľa Matky Terezy. Teraz ju vyruší, pomyslel som si a zvedavo som čakal, ako bude na to reagovať ona. Určite musela počuť alebo cítiť, keď si vedľa nej kľakol, pretože zdvihla zrak a so žiarivým úsmevom ho privítala. Jej pozornosť od toho momentu patrila len a len fotografovi. Ten jej niekoľkými slovami vysvetlil svoje úmysly a ona mu odpovedala. Fotograf potom vstal a opustil kaplnku. No ešte skôr ako bol vonku, Matka Tereza bola opäť ponorená so modlitby.
            Až neskôr som pochopil, že pre Matku Terezu bol Ježiš tak citeľne prítomný v ľuďoch, s ktorými sa stretávala, že dokázala od modlitby, teda rozhovoru s Ježišom, jednoducho prejsť k človeku, v ktorom Ježiša nachádzala.“