Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

MALI BY SME SI POMÁHAŤ. VEĎ SME KRESŤANIA.

            Bolo by to krásne, keby to takto naozaj aj fungovalo. Ideálny svet! Pritom už kde-kto má skúsenosť, ako naletel niekomu len preto, lebo ho poznal ako dobrého kresťana a tak zákonite očakával aj dobrú, kvalitne odvedenú prácu či službu. Žiaľ, nestalo sa tak.
            Alebo pohľad z druhej strany: neočakávame od priateľa, kresťana, ktorý podniká, s akousi samozrejmosťou polovičné zľavy prípadne dokonca prácu zadarmo? Zamýšľali sme sa niekedy nad tým, že podnikať neznamená automaticky byť „v balíku“?
            A čo naša presnosť? Nemyslíme si niekedy o sebe veľa – že iní môžu byť radi, že sme vôbec prišli? Napadlo nám, že tým, že iní na nás vyčkávajú, kradneme im čas a vnášame do prostredia nervozitu?
            Je fajn, ak si aj ty uvedomuješ, že niečo z tohto sa týka aj teba. A ak si sa rozhodol, že to nenecháš len tak...
                                                                                                                                  Janka