Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

MALÉ VÍŤAZSTVÁ

            Ak urobíme pokus a pol metra nad hlavou psa podržíme kus mäsa, pes niekoľkokrát vyskočí, aby si pochúťku uchňapol. Ak však umiestnime dobrotu až ku stropu, pes na ňu len s chuťou pozrie, oblizne sa, ale nevyskočí ani raz.
            Zviera, o ktorom si myslíme, že je menej múdre ako človek, často inštinktívne vie, čo je nad jeho sily a čo nie. Naopak, mnohí z nás si dávame privysoké ciele, že každý výskok k nim je spojený s ťažkým pádom nadol. A tiež so sklamaním a frustráciou.
            Ježiš nám zanechal podobenstvo o staviteľovi veže a o kráľovi, ktorý sa púšťa do boja. Upozorňuje v ňom na to, že človek si má vopred spočítať, či má na to, aby dielo, do ktorého sa púšťa, dokončil. Pamätajme, že cestou k úspechu je stanoviť si cieľ, ktorý je o čosi vyššie ako je náš bežný dosah, aby sme sa mohli, hoci i opakovane, snažiť o jeho dosiahnutie. Ak ho dosiahneme, stanovme si nový cieľ, opäť o niečo vyšší...Takýmito čiastkovými postupmi sa dá dostať vysoko. Veľké úspechy neprichádzajú každý deň, ale z tých malých sa môžeme tešiť stále.

                                                                                                                      Max Kašparů

„Niekedy je ťažké uveriť, že v malom horčičnom zrnku sa ukrýva trojmetrový ker.“