Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

            Český psychiater Max Kašparů spomína príbeh z vlastnej praxe:
            „Istá žena ma požiadala, aby som jej deťom predpísal lieky na spanie. Budili sa totiž v noci vždy vtedy, keď sa jej manžel vrátil opitý z krčmy domov. Až do rána potom nemohli zaspať, v škole boli počas dňa unavené a nosili domov zlé známky.
            Proti ženinmu návrhu som postavil svoj protinávrh: manžela sa pokúsime dostať na protialkoholické liečenie a všetci budú spať v pokoji.
            Žena odmietla. Vraj nedovolí, aby sa o otcovi jej detí hovorilo, že je alkoholik.“

Inými slovami:

Buriny v záhrade sa môžeme zbaviť dvojakým spôsobom: buď kosou alebo rýľom. Treba dávať prednosť tej druhej možnosti.