Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

JA NIJAKÉ TALENTY NEMÁM!

            „Ako mám slúžiť Bohu, veď ja nemám nijaké talenty k tomu!“ – túto vetu sme už neraz počuli a možno už aj sami sme ju vyslovili. Pritom to vôbec nie je pravda!
            Boh od nás nechce, aby sme mu slúžili niečím, čo sme nedostali od neho do daru. Všimnime si, že ak cestujeme Európou a sledujeme napríklad architektúru, každá krajina ju má niečím nevšednú a svojím spôsobom krásnu. V Taliansku sa stavia z kameňa, lebo ho majú veľa. V horských oblastiach vidíme budovy z dreva, v močaristých krajoch sú domy z rákosia. V okolí nemeckého Bonnu majú zasa domy so strechami z tzv. bonnského šindľa. Je to špeciálny kameň, ktorý sa nenachádza inde, iba tam. Podobne sa táto originalita prejavuje aj v gastronómii či v obliekaní. Na jednom mieste nemajú to, ale majú ono. Každý využíva to, čo má a z toho, čo má a vie, robí veci, ktoré potrebuje k životu.
            Podobne každý z nás dostal niečo, aby „budoval“ prostredie okolo seba, aby nejakým spôsobom bol iným užitočný. Našou chybou neraz býva to, že si viac všímame to, čo nemáme ako to, čo máme.

(zdroj: Milan Bubák, 27. nedeľa rok A)