Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

DÔLEŽITÉ MALIČKOSTI

            O Michelangelovi je známe, že ho navštívil priateľ, práve keď robil novú sochu. Sledoval ho a po čase povedal: „Zdá sa mi, že pokračuješ veľmi pomaly, akoby sa nič nezmenilo.“ Umelec mu povedal: „Naopak, tu som čosi vyhladil, tam som zasa odstránil istú drsnosť. Pery dostali iný výraz, svaly sú vydutejšie...“ Priateľ na to: „Ale to sú len drobnosti!“ Michelangelo sa usmial: „Ale z týchto drobností vzniká krása a dokonalosť.“
            My, ľudia, často čakáme na svoju „veľkú príležitosť“ a zabúdame, že veľké veci sa rodia z maličkostí. A preto čakaním na veľké veci premárnime veľa malých šancí, ktoré nám Boh každý deň dáva.
            Aj v duchovnom živote túžime byť zo dňa na deň dokonalí. Zisťujeme ale, že to nejde, a preto často upadáme do smútku a beznádeje.
            Skúsme nepodceňovať drobné veci. Je to spoľahlivá cesta pre rozvoj nášho duchovného života.