Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

DEŇ S MYŠLIENKOU JÁNA XXIII.

            Jedným z najčastejších problémov súčasného človeka je, že by chcel naraz vyriešiť čo najviac problémov. Tie sa však paradoxne takto neriešia rýchlejšie, naopak, narastajú, prevyšujú ho, znechucujú. Človek potom stráca odvahu vystúpiť na tento vrch práce, starostí, vzťahov, dlhov... „Aj tak to nedokážem!“ povie si a tlačí pred sebou ten kopec problémov.
            Pápež Ján XXIII., ktorý mal povinností určite viac než dosť, ponúka i nám radu, ako s pokojom zvládnuť nároky každého dňa: „Každý deň môžem žiť bez toho, že by som chcel naraz vyriešiť problém svojho života.“ Celý život sa učil čo najplnšie žiť konkrétny deň. Bral ho ako dar z Božích rúk a krok za krokom, deň po dni kráčal životom. Svoje problémy odovzdával v modlitbe Bohu a vo chvíľach veľkej zaneprázdnenosti stačila i krátka strelná modlitba. Pred problémami neutekal, ale snažil sa ich riešiť s pokojom v srdci.
            Takýto postoj odbremeňuje. Môžeme si i my dať predsavzatie: „Dnes sa budem snažiť prežívať iba tento konkrétny deň. Chcem ho viac vnímať. Nechcem sa báť zajtrajška. Prosím svojho Boha, svojho Otca, aby sa dnes o mňa staral a aby prechádzal so mnou cez vrchy i údolia, po výšinách i hlbočinách.“

                                               Spracované podľa knihy Iba dnes (Dekalóg pokoja Jána XXIII.)