Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

ČO ZÍSKAVAM MODLITBOU?

            Opýtali sa raz jedného mnícha: „Čo získavaš tým, že sa toľko modlíš?“ „Niekedy nič,“ odpovedal mních. „Ale viem, čo pri modlitbe strácam: hnev, zlosť, chamtivosť, závisť, neistotu, strach...“