Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

ČAS NAD ZLATO

            Zo života svätého Klementa Hofbauera je známa udalosť, keď sa ako chlapec pri prechádzke s matkou stretol s nejakou bohatšou rodinou. Na matkinu otázku, čo robia, odpovedali: „Nič, len tak zabíjame čas...“ Keď sa rozišli, Klement sa mamy opýtal: „Čo to znamená zabíjať čas?“ „Nuž, nemajú čo robiť“, odpovedala mu mama. „Keď nemajú čo robiť, prečo sa nemodlia?“
            Častokrát bezmyšlienkovite zabíjame čas. A nakoniec skonštatujeme, že nič z toho, čomu sme čas venovali, nás neobohatilo. Skôr naopak.
            Nájsť zmysluplnú činnosť chce niekedy námahu a sebazaprenie. Využívajme správne čas, nevieme, koľko ho ešte máme pred sebou.