Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

BOH MEDZI PANVICAMI

            Terézia z Ávily často pripomínala svojím spolusestrám: „Pamätajte na to, že Boh chodí aj medzi hrncami v kuchyni!“
            Naozaj, ak nevnímame Boha uprostred bežných, prostých vecí a činností, ešte ho poznáme veľmi málo.

                                                                         (zdroj: Viliam Judák, Dať životu dušu, str. 144)