Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

            Benediktín, dominikán, františkán a jezuita sa spolu modlia, keď zrazu vypadne svetlo. Benediktín sa modlí ďalej, lebo modlitby pozná už naspamäť. Dominikán spustí úvahu o vzťahu svetla a tmy. Františkán zanôti oslavnú pieseň na brata tmu, keď zrazu svetlo zasvieti, pretože jezuita vymenil poistku.

            Žijeme v reálnom svete a od Boha sme dostali rozum, aby sme ho používali.