Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

AKO MA MENÍ BOŽIE SLOVO?

            Predstavme si takúto situáciu: Prídeme do kostola a namiesto kňaza tam stojí Ježiš. Namiesto farára má kázeň Ježiš. Čo by sa stalo? Oslovili by nás všetkých jeho slová tak, že by sme sa stali horlivými kresťanmi?
            A ďalej si predstavme, že by v kostole niekto dostal epileptický záchvat, zvíjal by sa na zemi v kŕčoch, až by mu pena vychádzala z úst. Ježiš by podišiel k nemu a uzdravil by ho. Stal by sa teda zázrak. Ako by to zmenilo nás?
            Zrejme by to dopadlo tak ako pred dvetisíc rokmi. Niektorí by sme ho označili za podvodníka, ktorý mocou zlého ducha uzdravuje. Iní by sme o jeho zázrakoch chvíľku rozprávali, ale očakávali by sme stále nové senzácie. A mnohí by sme prežili vnútornú premenu a stali sa opravdivými úprimnými kresťanmi.
            Skúsme si položiť otázku: Čo sa so mnou stane, keď počujem dnešné evanjelium? Čo sa vo mne udialo počas svätej omše a v čom som iný, keď z nej odchádzam? Má Ježišov hlas a jeho skutky na mňa nejaký vplyv?