Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

VÝČITKY SVEDOMIA

            Keď v tebe Boží pohľad vzbudzuje výčitky svedomia a nepokoj, snaž sa rozpoznať svoj hriech a oľutuj ho. Ak ešte stále cítiš nepokoj a trýznenie, mal by si vedieť, že tentokrát to nie je od Boha. Boží pohľad by ťa mal bolieť len do tej chvíle, kým svoj hriech nevyznáš. Potom prichádza pokoj, ktorý je znamením pôsobenia Ducha Svätého. Pán ťa neprenasleduje, aby ťa pripútal k svojej biede, ale aby ťa z nej vymanil.
            Trýznivé výčitky i napriek vyznanému hriechu môžu pochádzať  z tvojej pýchy, zákonníckého superega, ktoré pozná spravodlivosť, ale nie milosrdenstvo. Nemôže pripustiť, že si opäť zlyhal, a preto musíš byť potrestaný. Inokedy sú pokušením od Zlého, ktorý ťa odvádza od viery v Božie odpustenie. Sv. apoštol Ján však jasne hovorí: „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý: odpustí nám naše hriechy a očistí nás od každej neprávosti.“ (1 Jn 1,9)
            Prečo však sv. František a mnohí iní svätci celé roky oplakávali svoje minulé hriechy, prečo sa k nim neustále vracali? Ktosi o tom napísal: „Minulé viny sa pred tebou môžu vynárať dvojakým spôsobom:
            Ak ťa obviňujú, odožeň ich slovami, že ani Boh si na ne nespomína.
            Ak však pohnú tvojím srdcom a rozplačú ťa, prijmi ich a dobroreč im, lebo ťa vrhajú do náruče milosrdenstva.“

„Nikdy, vôbec nikdy nie je Boh trýzniteľom ľudského svedomia. Našu minulosť ukryl do Kristovho srdca a o našu budúcnosť sa už postaral.“

                                                                                                          Roger Schutz

                                               Prevzaté z knihy K.Lachmanovej, O milosrdenstve, upravené