Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

ROZPOZNAŤ ZÁVAŽNOSŤ VINY

            Kamarát mi rozprával, ako v detstve mali doma sériu variech. Keď sa on alebo jeho brat previnil, sám mal priniesť varechu malú alebo veľkú. Mali sa tak naučiť rozpoznať a uznať veľkosť svojej viny.
            Ide o to, aby sme aj my nechceli používať tú najväčšiu na druhých a na seba iba tú najmenšiu „varechu“.