Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

„Každý hovorí, že odpúšťať je krásna idea, dovtedy, kým nemá čo odpúšťať...“

                                                                                                                      C.S. Lewis

            Pred časom odvysielali v televíznych novinách správu o tom, ako niekoľkí mladíci zavraždili mladú misionárku v juhoafrickom meste, kde pôsobila. Keď sa jej rodičia o tom dozvedeli, po počiatočnom návale žiaľu zvláštnym spôsobom pocítili, ako im Boh takto dáva pochopiť neuveriteľnú biedu, zúfalstvo a beznádej prostredia, z ktorého vrahovia ich dcéry pochádzajú a chce, aby pokračovali v jej práci. Postupne trávili v tom meste viac a viac času a zhromažďovali peňažné a vecné dary, aby v tej oblasti napomohli rozvoju vzdelanosti a zamestnanosti.
            Rodičia zavraždenej misionárky sa neskôr stretli aj s rodičmi vrahov svojej dcéry a napriek všetkému sa spriatelili. Na otázku, či necítia hnev a nenávisť za to, čo sa stalo ich dcére, odpovedali, že sa s tým už vysporiadali a necítia ani jedno, ani druhé. Ba čo viac, majú radosť zo svojej práce a vidia v nej zmysel.
            Je to pozoruhodný príbeh o odpustení. Určite i my cítime voči niekomu hnev a nenávisť za oveľa menšie previnenie. Ak je však Božia láska taká mocná, že rodičom zavraždeného dieťaťa dokáže darovať odpustenie a lásku voči jeho vrahom a voči spoločnosti, ktorá niečo také dopustí, tak je určite dostatočne mocná, aby zmenila i naše tvrdé a neochotné srdce!

„Keď je zlo namierené proti tebe, pamätaj: odpustenie je silnejšie ako horkosť, požehnanie je silnejšie ako kliatba, chvála je silnejšia ako obviňovanie a láska je silnejšia ako nenávisť.“

                                                                                                                      Derek Prince