Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

O ODPUSTENÍ

„Môj život je ako rozbité zrkadlo,“ povedal návštevník. „Moja duša je zamorená zlom. Mám nejakú nádej?“
„Áno,“ povedal Majster. „Existuje niečo, čím sa všetko rozbité znova zlepí a všetko poškvrnené opäť očistí.“
„Čo je to?“
„Odpustenie.“
„Komu mám odpustiť?“
„Všetkým – životu, Bohu, svojmu susedovi, a zvlášť sebe.“
„Ako sa to robí?“
„Pochopením, že nikoho nemožno obviňovať,“ povedal Majster. „NIKOHO.“

                                                                                   (Anthony de Mello, Minútové nezmysly)