Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

KEĎ ŤA NIEKTO UDRIE PO PRAVOM LÍCI...


            V rokoch 2. svetovej vojny sa konala v Chicagu veľká demonštrácia proti Židom, černochom a iným prisťahovalcom. Prišiel tam aj miestny katolícky biskup a poprosil o slovo. Pokojne poukázal na neoprávnenosť rasovej diskriminácie a nenávisti človeka k človeku. Ľudia ho s nevôľou vypočuli a keď odchádzal stredom plnej haly, akási žena zakričala: „Vy prekliaty priateľ černochov a Židov! Vy že ste biskup?! Vy ste skôr rabín!“ a napľula mu do tváre. Dav sa rozkričal. Ticho nastalo až vtedy, keď biskup prišiel k žene bližšie a nastavil jej aj druhé líce. Žena ostala prekvapene stáť. Biskup sa opýtal: „Povedali ste rabbi? Tak predsa volali aj môjho Pána...“
             „Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás“, povedal Ježiš a celé dejiny kresťanstva potvrdzujú jeho slová. Ako však i to, že na strane tých, ktorí sa postavia proti nenávisti a pomste, stojí všemohúci Boh.