Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

SMÚTOK DETSKEJ DUŠIČKY

Milý Ježiško!

            Začínajú sa prázdniny a ja som smutný. Opäť pôjdem k tete. Tetu mám síce rád, ale viem, že tam nebudem môcť ísť do kostola. A tiež sa nebudem môcť tak modliť ako doma. Aj ockovi som povedal, že radšej ostanem doma, ale on povedal, že cez prázdniny nemusím ísť do kostola. Že vtedy majú prázdniny aj v nebi. Ale ja viem, že to nie je pravda.
            Odpusť mi, Ježiško, že nebudem môcť chodiť do kostola, pretože teta v meste tam tiež nechodí. A samého ma nepustí, hoci kostol nie je ďaleko. Ja ti však sľubujem, že v nedeľu budem viac myslieť na teba.
                                                                                                                      Tvoj Janko