Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

NA AKTUÁLNU TÉMU

 

Covid 19 - ako naň pozerať? (nové)

Max Kašparů: Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou (nové)

Náš obraz Panny Márie (nové)

Asistovaná reprodukcia (nové)

Poviedka na sto štvorcových centimetroch alebo Môže byť príroda našou morálnou učiteľkou? (nové)

Uzdravenie rodových koreňov (nové)

Tomáš Halík: Spomienka na všetkých verných zosnulých (nové)

Netradičné myšlienky k adventu (nové)

Viera a psychiatrické ochorenia

Prečo ma to v kostole nebaví?

Syndróm vyhorenia

Ondrej Sukeľ o homeopatii

Deti v kostole

Eutanázia

Islam a kresťanstvo

O mariánskej úcte

Gender ideológia