Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

VĎAKA ZA NOVÝ DEŇ

            Boh nám dáva ďalší deň života, dáva nám možnosť tvorenia, možnosť podieľať sa na osudoch iných ľudí i sveta, na budovaní vlastnej duše: „Toto je deň, ktorý učinil Pán...“ (Ž 118,24)
            Ako málo sa snažíme pochopiť, že Pán tvorí každý deň a každú hodinu nášho života. Pán je tvorca života, jeho je deň i noc. Keby sme dokázali vždy vítať a tráviť každý deň a každú hodinu svojho života s týmto poznaním, potom by sa nám náš život javil ako drahokam. Majme snahu posilňovať túto myšlienku a poznanie v našich srdciach! „Hľadajte ustavične jeho tvár.“ (Ž 105,4)

                                                             (Sergej Bulgakov, Zápisky a duchovný denník teológa)