Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

            Korene nového náboženstva, ktoré odporuje jedinému Bohu, boli vytvorené už v Edene. Keď had pokúšal Adama a Evu, nesnažil sa im vyvrátiť existenciu Boha. Jeho cieľom nebolo dosiahnuť, aby v neho neverili, ale skôr presvedčiť ich, aby uctievali iného boha - jeho. Stručne povedané – satan s Bohom už vtedy súťažil o pozornosť a vernosť človeka.
            To isté sa deje v dnešnom svete. Nové moderné náboženstvá nepopierajú Boha, ale ponúkajú dôverčivým ľudom polopravdy, v ktorých sa pravda mieša s klamstvom. Erwin W.Lutzer hovorí: „Diabol je klamár. Biblia ho nazýva luhárom a otcom lži. Pokiaľ pravda slúži jeho účelom, použije ju. Keď potrebuje polopravdu, má ich v arzenáli dostatok. Avšak jeho najobľúbenejšou zbraňou je lož.“
            Boh povedal, že v deň, keď Adam a Eva budú jesť ovocie zo zakázaného stromu, „istotne zomrú“ (Gn 2,17). Had im ale poskytol svoju vlastnú lož: „Nie nezomriete, naopak, budete ako Boh“. Boh mal však pravdu: Adam a Eva následkom hriechu zomreli, a rovnako zomierajú všetky ďalšie generácie. Boh poslal na svet svojho syna, iba vďaka jeho obete môže človek získať stratený raj. „Lebo nebolo dané ľuďom iné meno, v ktorom by mali byť spasení“ (Sk 4,12).
            Nové náboženstvá však ponúkajú iné „pravdy“ o nesmrteľnosti. Moderné je učenie o prevteľovaní. Terajšie telo človeka zomrie, ale opäť dostane možnosť vrátiť sa na zem, berie si so sebou múdrosť získanú v predchádzajúcich životoch, ktorá mu pomôže poopravovať vykonané chyby. Človek neustále postupuje vpred a nahor, v každom živote sa stáva viac dokonalým a sleduje k nirváne. Ľudia, i kresťania, nechávajú sa vo zvedavosti uviesť do svojich minulých životov a sú presvedčení o tom, že už niekoľkokrát žili na tejto zemi. Je to naozaj skutočnosť, alebo len prelud? Kladú si títo kresťania otázku, aké sily za takýmito vychádzkami do minulých životov stoja?
            Cirkev odmieta náuku o prevteľovaní a možnosti napraviť chyby z minulých životov. Božie Slovo jasne hovorí: „je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd“ (Hebr 9,27). Nedajme sa oklamať tým, čo sa zdá ako moderné, tajomné, duchovné, a na prvý pohľad vyzerá ako fakt... Je to len jedna z ďalších satanových lží, ktorými sa snaží poprieť Božie pravdy a prevrátiť Božie prisľúbenia.

„Buďte ctiteľmi jediného pravého Boha! Modlárstvo je stálym pokušením človeka. Je nebezpečné prijať hmlisté predstavy o posvätne, ukazujúce Boha ako formu vesmírnej energie alebo iné spôsoby, ktoré nie sú zlučiteľné s kresťanskou náukou. Nepodľahnite lživým ilúziám a dočasným duchovným módnym trendom, ktoré neraz zanechávajú za sebou tragické duchovné prázdno.“

                                                                                                                                 Ján Pavol II.