Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

  OTÁZKA PRE ELIASA VELLU: MOJA TETA PATRILA POČAS ŽIVOTA MEDZI SVEDKOV JEHOVOVÝCH. NEDÁVNO ZOMRELA. AKO MÔŽEM POMÔCŤ JEJ DUŠI?

            Ak je človek už mŕtvy, tak jediná vec, ktorú môžeme preňho urobiť, je naša modlitba za jeho dušu. Bez pochybností odsudzujeme učenie Svedkov Jehovových. Ale netvrdíme to, že ľudia, ktorí tam patria, sú zlí ľudia. Naopak, a skúsenosť to potvrdzuje, že to môžu byť veľmi dobrí ľudia. Ale žijú v omyle. Tento omyl môže pochádzať aj z nevedomosti.
            A preto nemôžme povedať, že členovia sekty Jehovových Svedkov alebo iných siekt sú zatratení. Teda opakujem to, že odsudzujeme učenie, ale nie ľudí. A toto znamená, že aj ak vaša teta bola Svedkyňou Jehovovou a bola dobrým človekom, Boh má pre ňu svoje miesto v nebi. Modlite sa za ňu a verte v Božie milosrdenstvo.