Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

ÚDOLIE BEKA´A A BAALBEK (z príhovoru o. Jána Majerníka)

 

Aj starí Rimania milovali Libanon. A z úcty k jeho krásam tu postavili najväčší komplex chrámov zasvätených Jupiterovi, Venuši a bohu vína Bakhovi - komplex, ktorý nemá obdobu na celom svete. Stalo sa tak za cisára Nera.

zrúcaniny v Baalbeku

Baalbek v čase najväčšej slávy

Bolo to však naozaj len z úcty k jeho krásam?

Iste jedným z dôvodov, prečo sa takýto chrám postavil práve tu, je, že tu, v údolí Beka´a pramení rieka Orontes. Pramene vôd boli pre starého človeka veľmi dôležité. Boli garanciou plodnosti a života. Bola tu úroda hrozna, obilia a iných plodín, ktoré Rimania potrebovali.
Rímska ríša, keď historicky prichádzame ku Kristovým časom, si potrebovala kúpiť Blízky Východ. A tiež ho potrebovala izolovať od Izraela, ktorý vždy vyskakoval a Rimania s ním mali dosť práce, kým to všetko skonsolidovali.

najlepšie zachovaný v lokalite je Bakhov chrám

Bakhus - boh vína

„kameň tehotnej ženy“, vážiaci okolo tisíc ton, jeden zo základných kameňov na stavbu chrámu v Baalbeku

pyšný a hrdý Baalbek - pozostatky Venušinho chrámu

anjelov poznala už pohanská mytológia

častý symbol v architektúre - vajíčko ako symbol života

šesťcípu hviezdu poznalo nielen židovstvo

V Baalbeku predávajú predavači žlté tričká s arabským nápisom Hizballáh. „Vlezú vám aj do gatí a komára sa ľahšie zbavíte ako ich.“

plody tohto stromu sa používajú na výrobu prípravkov proti dotieravému hmyzu

 

ANJAR – MOSLIMSKÉ KUPECKÉ MESTO

hlavná "trieda" moslimského mesta Anjar

Názov tohto mesta pochádza od názvu prameňa Anjar. Je zaujímavé, že nemá žiadne kresťanské ani pohanské korene, iba islamské. Vzniklo až v 7.-8. storočí, doslova na zelenej lúke a stalo sa sídlom Ujmajovcov, ktorí kedysi vládli Blízkemu Východu.

Dnes v Anjare býva arménska komunita – sú to tí Arméni, ktorí po masakri vo východnom Turecku utekali do Sýrie, prípadne niektorí i do Libanonu.

Anjar - zasnežená hranica so Sýriou je na dosah

na horách je sneh, v údolí prebieha zber kapusty

ZAHLÉ A DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI

Zahlé je najväčším mestom údolia Beka´a. Tu žijú pomiešaní kresťania, drúzovia, suniti a šiiti podobne ako v celom tomto údolí, i keď väčšinou tu vytvárajú samostatné komunity po dedinách. V Zahlé žije najviac gréckokatolíkov, ale sú tu tiež maroniti.

malebné mestečko Zahlé v údolí Beka´a

Hlavnými plodinami údolia Beka´a nie sú banány a citrusy, na to sa nachádza príliš vysoko. Šalát sa tu pestuje celý rok. Tiež sa tu pestuje víno a orechy.

oriešky na storaký spôsob

už v Ježišových časoch bol Libanon hlavným producentom rýb pre Palestínu

najkvalitnejšie víno poskytujú vinice v okolí Ksara

lis na hrozno (Omodos, Cyprus)

Údolie Beka´a ako aj iné úrodné oblasti Blízkeho Východu odpradávna boli spojené s kultom poďakovania za úrodu, teda dožinkovými slávnosťami. Veď aj Sviatky Stánkov alebo starozákonné Turíce – čo si myslíte, čo to bolo? Poďakovanie za úrodu. Aj v starovekom Egypte, v delte Nílu, sa konali dožinkové slávnosti. Pestovalo sa tu hrozno a z neho sa dorábalo víno.

Historik Herodotus ich opisuje tak, že sa opíjali muži i ženy a potom sa začali ženy vyzliekať a mužov provokovať. Vznikala stále väčšia sexuálna neviazanosť, ktorá sa potom zaobaľovala do vnútornej psychologickej potreby. Človek mal z toho aj následky ako bolenie hlavy alebo sa manželia pohádali – to je druhá vec. Dnes by to vyriešil profesionálny psychológ. Ale najhlavnejším dôsledkom toho bolo, že to demoralizovalo ľudí.

Preto starozákonní proroci nemali radi kulty spojené s nemorálnosťou a nemravnosťou. Lebo keď sa napijem veľa vína, potom stratím súdnosť. (Poznal som jedného spolužiaka z gymnázia, ktorý sa dostal na medicínu - a my sme sa nemohli - lebo jeho otec bol členom strany. Ale spolužiak mal slabosť - pil a pre toto mu zobrali aj licenciu lekára, a to ešte za socializmu. Teda koľkí ľudia u nás podľahli slabosti alkoholu. Abstinencia od alkoholu na Slovensku vždy bol problém.)

Starozákonní proroci v nestriedmom pití videli začiatok rozkladu človeka. Preto židovská náboženská obec prísne zakazovala účasť na takýchto slávnostiach. Neskôr zakazovala aj miešané manželstvá, pretože tu bolo ťažko týmto kultom sa vyhnúť. Ale nie všetci v biblickom Izraeli počúvali, nie každý sa tak chránil od kultov Bála, ako to starozákonní proroci ohlasovali.

Podobné problémy mal aj sv. Pavol, keď sa nachádzal v Korinte. Tam chodili ľudia do chrámu posvätných prostitútok a potom prišli na omšu a sväté prijímanie. Dokonca sa mu tam jeden mladý človek chválil, ako si s konkubínou svojho otca zasúložil. Preto svätý Pavol exkomunikoval tohto človeka.
Posvätná prostitúcia, ktorá bola spojená s pohanskými chrámami, mala dopad na manželstvo. Ale takéto náboženstvo vždy lákalo ľudí, lebo bolo konzumnejšie, viac blízke k prízemným ľudským pudom. A práve v tomto prípade bol biblický Izrael jedinečný – že tieto pohanské ponuky tak ľahko neprijímal. Že sa im vyhýbal. Nie vždy sa to darilo.

Krásnym príkladom poslušnosti Bohu a odmietnutia Bála máme u proroka Eliáša, ktorý pôsobil aj na tomto území.