Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

MARIÁNSKA ÚCTA V KRAJINE LIBANON

(spracované podľa príhovoru o. Jána Majerníka)

 

NÁRODNÁ SVÄTYŇA HARISSA

Je to dar Francúzska Libanonu. Za to, že Francúzsko obývalo roky toto územie, z vďačnosti dali Francúzi Libanoncom uliať z bronzu túto 16 metrov vysokú sochu Panny Márie. Panna Mária je obrátená smerom na Bejrút. Sochu libanonskej Madony projektoval ten istý architekt ako Sochu Slobody.

Okrem sochy libanonskej Madony sa v Harisse nachádza aj svätyňa, v ktorej slúžil svätú omšu Ján Pavol II. Svätyňa má tvar fenického korába, ktorý akoby vystupoval z mora. Dovnútra je ťažké sa dostať, ale ľudí je tu vždy veľa. Vždy je tu živo, stále sú tu prítomné skupiny veriacich pútnikov. Je to niečo podobné ako v poľskej národnej svätyni v Čenstochovej. Zoberte si ale náš Šaštín – prídete tam, a nenájdete nikoho!

Z Harissy je vždy pekný a sugestívny pohľad na okolie. Najmä večerný.

v blízkosti sa nachádza monumentálna gréckokatolícka Katedrála svätého Pavla

krehký, nenápadný a krásny

 

SIDON – ČASŤ MAKDUSA – KOMPLEX ZASVÄTENÝ ČAKAJÚCEJ PANNE MÁRII (spracované podľa príhovoru o. Jána Majerníka)

Jaskyňa je zasvätená Matke Božej – dá sa predpokladať, že nasledovala svojho syna spolu s inými ženami, keď prechádzal krajinou v okolí Týru a Sidonu. Jaskyňa, v ktorej sa Panna Mária údajne zdržiavala, sa nachádza za mestom, pretože podľa ortodoxných židovských zvykov Žid nevstúpil do pohanského mesta. Lebo tam by sa poškvrnil.

To poškvrnenie je pre nás niečo nezrozumiteľné. Ale pre starých Židov to bola otázka života a smrti. Ježiš toto určitým spôsobom uvoľnil – on sa vedel povzniesť nad všetky tie rituály, ktoré jestvovali v jeho spoločnosti.

Niekde v týchto miestach muselo dôjsť k uzdraveniu chorej dcéry ženy, Sýrofeničanky. Myslím si, že si môžeme dovoliť aj také zamyslenie, že samotná Panna Mária prosila Ježiša, aby urobil tejto žene láskavosť a uzdravil jej dcéru.

pred Jaskyňou Čakajúcej Panny Márie

 

Pre celé územie Libanonu je typická prítomnosť veží s Božou Matkou na vrchole. Schodmi alebo výťahom je možné vystúpiť nahor a z výšky je vždy krásny výhľad na okolitú krajinu. (veža v Sidone - časť Makdusa)

v rozmaríne