Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

VÝBER Z HOMÍLIÍ

 

Po stopách proroka Eliáša

Prečo nachádzame Ježišove stopy v Libanone?

Čo chceš, aby som ti urobil?

Naše modly

Nerobme medzi ľuďmi rozdiely