Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

NAŠE MODLY
(z príhovoru o. Jána Majerníka)

 

Boh Jahve, ten skutočný Pán Izraela, vždy mal konkurenta. A tým konkurentom bol Bál. Je veľmi častým obrazom prorokov Starého Zákona, že vidia biblický Izrael ako prostitútku. Teda národ, ktorý vyznáva príslušnosť k Bohu, ale je mu neverný. Kupuje si iných bohov, chodí poza bučky poza peň sem a tam. Je to taký sklon, čo je v ľudskom srdci zašitý, ale vlastný. Nazývame ho idolatria, teda ten náš nesmierny záujem o stvorený svet.

Modloslužobný Izrael je symbolom každého z nás. Aj keď my sa niekedy pýšime alebo konštatujeme, že Pána Boha máme radi, skutočne to nie je tak. Nebudíme sa s tým, že by nás zvierala nejaká silná láska k Bohu. A tobôž nie láska k blížnemu. Máme radšej peniaze ako Pána Boha, radšej máme pôžitky, svoju kariéru a materiálne vymoženosti, ktoré nám dnešný svet sprostredkováva.

Je to tak, aj my, kňazi, nemyslite si, že sme iní od laikov – nosíme to v sebe – závislosť na materiálnom svete. A tam nahrádzame Pána Boha. To vyjadrujú aj mnohí starozákonní proroci pod výrazom Bál.

Svätý Tomáš hovorí, že v živote človeka sú štyri oblasti, ktoré sa stávajú pre človeka modlou. Po prvé – je to dobré zdravie. Za toto sa ľudia najviac modlia, aby som mal dobré zdravie, s ním budem mať všetko.

Potom s dobrým zdravím chceme úspech. A ten čo vyžaduje? Samozrejme, že peniaze. Sú kritériom jeho zabezpečenia do budúcnosti.

Ďalším kritériom je moc. Potrebujeme moc? Ho-ho-ho! Kto už má dobré zdravie, uspel v živote a má dobré vyhliadky, má aj materiálne zabezpečenie – kam lezie? Do politiky. Chce mať moc! Je to človeku také vlastné. Aj teraz tu (Libanon) máme pred politickými voľbami, všimnite si, akí vedia byť všetci spolitizovaní – je to tak nielen u nás, ale na celom svete.

Takou najväčšou pomstou pre našich politikov je, že ich tak všetci pranierujú. Voľakedy to tak nebolo. Absolutistickí monarchovia za kritiku vešali. Teraz to musia naši politici zniesť.

A keď už máme moc, čo potrebujeme? Dobré meno a česť.

Čiže toto sú tí naši páni, Bálovia, ktorí nám nahrádzajú skutočného Pána Boha.