Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

 

Zamrznuté rána

(marec 2015)

 

ako pocukrovaná

 

ranný mráz na steblách trávy

ako krištáľ

 

kúsok ľadu

tehličky - detail námrazy

slnko v machu

skrýše pre chrobáčiky