Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

NA BABEJ HORE ( 1725m )

 

prekvapenie hneď na začiatku

niektoré kvietky pri ceste nás prinútili zastaviť sa

pakost smradľavý

 

lokalita Šťaviny (cca 1420 m) - nazvaná podľa dominantného výskytu štiavu

zaujímavý samorast

idylka pri horárni na Slanej vode