Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

POTOK V JAVORNEJ DOLINE (POD MARTINSKÝMI HOĽAMI)

 

 

pozor na krokodíla

kamenné srdce

perličkový kúpeľ

zakorenený

sediaca Venuša

ľahkosť