Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

MALOMOCENSTVO DUŠE (108)

Celé naše kresťanstvo nám bude k ničomu, ak nebudeme prichádzať k Bohu s priznaním: „Pane, som chorý. Závidím, som sebecký, vyvolávam konflikty. Potrebujem tvoj dotyk a tvoje uzdravenie.“ Ale sme ochotní priznať si túto chorobu?

ČISTÉ SRDCE (87)

Duch Svätý je sľúbený každému – tomu, kto ho nemá, aby ho mal i tomu, kto ho má, aby ho mal ešte v hojnejšej miere.

NEBEZPEČENSTVO EGOIZMU (81)

Egoista je opak Krista.

ZÁVISŤ (122)

Závistlivé oko v cudzom dobre vidí vlastné zlo.
Závisť iba berie. Nikdy sa nenasýti duša závistlivého človeka.

DOBRÝ PASTIER (84)

Spôsob Dobrého pastiera je spôsob, ktorý jediný je účinný, keď ide o dobro druhého. Zrieknime sa teda všetkých spôsobov, ktoré sú vlastné zlým pastierom: „toto musíš“, „toto nesmieš“, lebo takto nikdy nikoho nezískame, takto nikdy nikomu nepomôžeme.

TRI POKUŠENIA – HMOTÁRSTVO, KONZUMNOSŤ A PÝCHA(45)

Ježiš na púšti mohol diabla nepripustiť k sebe. Ale tým, že mu dovolil, aby ho pokúšal, dal príklad aj nám, ako s pokušením bojovať.

NÁŠ HLAVNÝ HRIECH, HLAVNÁ CHYBA. SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV(1)

Každý z nás má hriech, ktorý nazývame hlavným hriechom. S ním, niekedy v rozličných obmenách, môžeme zápasiť aj celý život.

SPYTOVANIE SVEDOMIA I(54)

SPYTOVANIE SVEDOMIA II(55)

Počítaniu hriechov pri spytovaní svedomia by malo predchádzať počítanie Božích milostí v mojom živote.

BRVNO V OKU(88)

Máme sklon merať seba iným metrom ako druhého. Napríklad čo u iného nazývame strachom, u seba nazveme opatrnosťou... A diabol nám rád podsúva jasnozrivosť vo videní cudzích hriechov.