Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

POHĽAD OČAMI VIERY (103)

My častokrát trpíme preto, lebo sme si vytvorili akúsi utopickú predstavu o tom, ako má všetko v našom živote vyzerať. Napríklad: v manželstve sa budeme spolu modliť, nikdy sa z neho nevytratí láska, všetci si budeme odriekať, budeme si odpúšťať. Sú to ideály síce krásne, ale nesplniteľné. A čím viac sa manželia usilujú o svoj ideál, tým náročnejšie je ich spolužitie. Mali by sme, naopak, pokorne prijať, že sme ľudia a že máme egoistické priania.

DOKONALOSŤ V LÁSKE (76)

Slnko sa nemení podľa toho, na koho svieti, ani sa neumaže preto, lebo vysušuje blato. Tak ani kresťan by sa nemal chovať podľa toho, s kým jedná. Nemal by robiť rozdiely medzi veriacim a neveriacim, medzi svätcom a hriešnikom, medzi dobrým a zlým.“

FARIZEJ, FARIZEJSTVO, ÚPRIMNOSŤ (96)

Farizej je vždy ten druhý, nikdy nie ja...

PODOBENSTVO O DVOCH SYNOCH (89)

Kňaz slúžil svätú omšu, keď blesk udrel do zvonice. Zatriaslo to celým kostolom. Vtedy kňaz prerušil svätú omšu a povedal: „A teraz, bratia a sestry, teraz je čas, aby sme sa začali naozaj modliť.“ A čo my? Aj my robíme veci len tak naoko?

ČO JE SVÄTOSŤ(27)

Byť svätý je výzva. Sám Boh hovorí: „Buďte svätí, lebo aj ja som svätý“...

PONÍŽENOSŤ(35)

Keď na svätého Františka Saleského niekto zle niečo povedal, on zvykol povedať: „Ktovie, ako by na mňa hovoril, keby o mne vedel všetko...“

AKÉ SÚ TÚŽBY A CIELE V NAŠOM ŽIVOTE(40)

...napr. žena si nemá stanoviť ako cieľ vo svojom živote: „chcem mať šťastnú rodinu.“ Radšej má povedať: „chcem byť takou matkou a manželkou, akou ma chce mať Boh.“

AKO DOSIAHNUŤ ROZKVET VIERY. O LÁSKE(49)

Ježišove slová o láske boli vypovedané pred jeho smrťou. Sú jeho vzácnym testamentom.

O ÚPRIMNOSTI (PRIATEĽSTVO)(26)

„Sine cerae“ – bez vosku, priehľadný – tak hovorili starí Rimania čistému práve vytočenému medu. Taký priehľadný má byť priateľovi priateľ.

POSLUŠNOSŤ BOHU A AUTORITE(30)

Poslušnosť Bohu znamená zakaždým opravdivé obrátenie.