Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

PRAMEŇ - ČASOPIS FARNOSTI MARTIN - SEVER

           (vychádza každé tri mesiace)

 

  Téma formát na čítanie formát pre tlač
marec 2019 Povstaň k životu
december 2018 Viera ako horčičné zrnko
september 2018 Viera a psychické ochorenia
jún 2018 Mágia, Horoskópy, Veštenie
marec 2018 Asistovaná reprodukcia
december 2017 Odpustenie
september 2017 Sme zmierení s Cirkvou?
jún 2017 Generačné obohatenie
marec 2017 Strach z kríža
december 2016 Odpustiť Bohu
september 2016 Postoj Cirkvi k samovrahom
jún 2016 Milosrdný ako Otec
marec 2016 V putách závislosti
december 2015 Pozvanie k zastaveniu
september 2015 Deti v kostole
jún 2015 Poznaj učenie svojej Cirkvi
marec 2015 Eutanázia - právo na smrť?
december 2014 O náboženskej tolerancii
september 2014 O mariánskej úcte
jún 2014 Uctievanie anjelov
marec 2014 Gender ideológia
december 2013 Kresťanstvo, quo vadis?
september 2013 Celá krásna, si Mária
jún 2013 II. vatikánsky koncil
marec 2013 Pápežské koncily v dejinách Cirkvi
december 2012 Moje najcennejšie Vianoce
september 2012 O márnotratnej Európe