Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

PRAMEŇ - ČASOPIS FARNOSTI MARTIN - SEVER

           (vychádza každé tri mesiace)

 

  Téma formát na čítanie formát pre tlač
marec 2020 Pane, daj, aby som videl
december 2019 Vďačnosť
september 2019 Kalvária nevery
jún 2019 Môže byť príroda našou morálnou učiteľkou?
marec 2019 Povstaň k životu
december 2018 Viera ako horčičné zrnko
september 2018 Viera a psychické ochorenia
jún 2018 Mágia, Horoskópy, Veštenie
marec 2018 Asistovaná reprodukcia
december 2017 Odpustenie
september 2017 Sme zmierení s Cirkvou?
jún 2017 Generačné obohatenie
marec 2017 Strach z kríža
december 2016 Odpustiť Bohu
september 2016 Postoj Cirkvi k samovrahom
jún 2016 Milosrdný ako Otec
marec 2016 V putách závislosti
december 2015 Pozvanie k zastaveniu
september 2015 Deti v kostole
jún 2015 Poznaj učenie svojej Cirkvi
marec 2015 Eutanázia - právo na smrť?
december 2014 O náboženskej tolerancii
september 2014 O mariánskej úcte
jún 2014 Uctievanie anjelov
marec 2014 Gender ideológia
december 2013 Kresťanstvo, quo vadis?
september 2013 Celá krásna, si Mária
jún 2013 II. vatikánsky koncil
marec 2013 Pápežské koncily v dejinách Cirkvi
december 2012 Moje najcennejšie Vianoce
september 2012 O márnotratnej Európe