Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

ZO SALAMIS DO PAFOS

 

SALAMIS – MESTO PODOBNÉ TRÓJI

v 12.storočí po Kr. prišli na Cyprus hrdinovia trójskych vojen a postavili Salamis – mesto, ktoré sa podobalo Tróji

v 1.st. po Kr. sa v Salamis vylodili Barnabáš, rodák z Cypru spolu so svätým Pavlom a mladým Jánom Markom, aby v rámci prvej apoštolskej cesty ohlásili radostnú zvesť o Ježišovi (viac pozri tu)

Záchody v Salamis. Bývalo ich veľa vedľa seba, až 40. "Sedenie " na záchode bolo v antickej kultúre spoločenskou udalosťou - možnosťou zhovárať sa, filozofovať. Vo 4.storočí bolo mesto Salamis zničené silným zemetrasením.

Famagusta - Chrám svätého Mikuláša

V roku 1974 bolo mesto Famagusta (Salamis) obsadené Turkmi. Tí kresťanský kostol sv. Mikuláša prebudovali na mešitu.

interiér (v súčasnosti) mešity

 

Z mnohých menej atraktívnych kresťanských kostolov Turci urobili garáže, dielne, stajne, nočné kluby. Alebo aj verejné záchody. Naproti tomu všetky staré mešity v gréckej časti boli opravené a sú zachovávané ako národná kultúrna pamiatka.

starý eukalyptus v centre starej Famagusty

Eukalyptové stromy sa na Cypre používali hlavne ako vetrolamy. Boli dovezené z Austrálie. Výhodou eukalyptov je aj to, že pohlcujú rýchlo vodu a tým zabraňujú rozmnožovaniu komárov. Listy eukalyptov sa spracovávajú na čaj a olej s priaznivými účinkami na dýchanie.

Oberačka pomarančov a citrónov je náročná práca, na ktorú si Cyperčania najímajú ľudí najmä z Bangladéša a Sýrie pre lacnú pracovnú silu. Zber sa robí tri razy do roka. Terajšie plantáže pomarančovníkov boli kedysi močiare, ktoré sa vysušili.

PAFOS

 

V rímskom období bol Pafos hlavným mestom Cypru a bolo mestom veľmi pekným. Bol to tiež dôležitý prístav, ktorý obchodoval s Alexandriou. Jeho nevýhodou bolo množstvo zemetrasení, ktoré tento región postihovali.
Neskôr sláva tohto mesta upadla. Ľudia tu žili jednoducho – zaoberali sa poľnohospodárstvom a rybolovom. V roku 1974 tu nebol dokonca jediný hotel.
V posledných rokoch sa Pafos menil postupne na turistické centrum a mnohí ľudia sa zamestnali v oblasti turizmu. A tiež sa mnohí stali milionármi len preto, lebo tu vlastnili nejakú dedičnú parcelu.
V Pafos si dnes kupujú pôdu aj cudzinci a stavajú domy – Briti, Nemci, Rusi. Mnohí Briti, ktorí si kedysi kupovali domy, ich teraz predávajú Rusom.

prístavné mesto Pafos

s množstvom zachovaných starobylých pamiatok

Sväté Písmo spomína Pafos v súvislosti s prvou apoštolskou cestou svätého Pavla. Tu oslepol čarodejník Elymas a na základe tejto negatívnej udalosti uveril v Ježiša prokonzul Sergius Pavlus. Tak sa stal Cyprus prvou krajinou na svete, ktorá bola spravovaná kresťanským panovníkom.

vzácne staré mozaiky z domu prokonzula Sergia Pavla

Na mozaikách je časté miešanie prvkov kresťanských a mytologických. Táto je znázornením krstu, dieťaťom je hrdina z mytológie Achilles, ktorý zabil Hektora.

z tohto prístavu sa Pavol nalodil a spolu so svojimi spoločníkmi pokračoval v ceste smerom do dnešného Turecka.

Stĺp, pri ktorom Pavol od Židov dostal okolo roku 45 „štyridsať rán bez jednej“ bičovaním. V júni 2010, keď bol na Cypre svätý Otec Benedikt, navštívil toto miesto ako prvé v poradí.  Mal tu príhovor v starogréčtine.

už v období ranej Cirkvi vyrástol na tomto mieste chrám na pamiatku udalosti bičovania svätého Pavla

Pôvodne to bola veľmi veľká bazilika, ktorá mala 7 lodí, niektoré stĺpy zo žuly, iné z mramoru. Bola rezidenciou biskupa. Keď bola bazilika zničená, postavili menšiu s 5 loďami.
Kedysi táto bazilika patrila pravoslávnej cirkvi, ale miestny pravoslávny biskup ho ponúkol anglikánom a katolíkom.

Dnes je ti vyhľadávané miesto uzatvárania sobášov. Prichádzajú sem páry z celého Cypru. Týždenne sa tu koná asi 10 svadieb.

Mesto Pafos je zapísané v zozname miest UNESCO.

strom vyrastajúci zo skaly