Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

LOKÁLNI SVÄTCI CYPRU

 

HERAKLEITOS A NÁSON – BARNABÁŠOVI NASLEDOVNÍCI V POSLANÍ BISKUPA

 

svätý Herakleitos

svätý Náson

Po Barnabášovi bol Herakleitos druhým a Náson tretím biskupom Cypru. Sú to pilotní svätí pravoslávnej Cirkvi.

kláštor zasvätený týmto prvým biskupom Cypru sa nachádza na predmestí Nikózie

O Herakleitovi vieme, že jeho pôvodné meno bolo Herakles. Tradícia hovorí, že on pomohol Pavlovi a Barnabášovi dostať sa do Pafos. Pavol ho pokrstil a zmenil meno na Herakleitos.
Počas života robil mnohé zázraky a viacerí boli na jeho príhovor uzdravení. Už v 4.st. bol na tomto mieste postavený kostol. Chodia sa tu modliť najmä ľudia, ktorí majú pohybové problémy - tak ako chodia napr. do Lúrd. Mnohí sem prichádzajú tak, že si ľahnú na hrobku vo viere, že sa uzdravia.
Máme dve verzie ohľadom Herakleitovej smrti – jedna hovorí, že ochorel a zomrel a že ho pochovala jeho matka. Druhá verzia hovorí, že bol mučený upálením.

v kláštornej záhrade

 

NEOFYTOS

Je to lokálny svätý ostrova Cyprus, ktorý tu žil v 12.st. Bol pastierom, ktorého opustili rodičia, ale potom spoznal mníchov, vstúpil k nim, naučil sa čítať a písať.
Neofytos mal silné vlohy pustovníka. V skale si vybudoval vlastnú celu a postavil kostol. V 16.st. bol ku kostolu pribudovaný kláštor, ktorý sa zachoval až dodnes. Je tu veľa vzácnych malieb.

kláštor sv. Neofyta na predmestí Pafos vytesaný do skaly

nádvorie kláštora

Tento kláštor – ako je na Cypre zvykom - má úplnú autonómiu od ostatných pravoslávnychkláštorov. Nemusí teda vydávať odpočet zo svojho hospodárenia miestnemu arcibiskupovi.
Kláštor má dnes 26 mníchov, ktorí žijú veľmi skromne. Dokonca aj prijímajú hostí – to nerobia všetky kláštory - vstup dnu je za dobrovoľné vstupné.

simandron  – podľa zvuku mnísi vedeli, či sú zvolávaní na obed alebo na bohoslužbu

jedovatá krása