Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

JEŽIŠ AKO POISTKA
(z homílie o. Jána Majerníka)

 

Keď je Ježiš len nadstavba, prívlastok, poistka, nemáme nič dočinenia so skutočným Ježišom Kristom. Aj Thomas Merton hovorí o takých ľuďoch, ktorí berú Ježiša ako zábezpeku v živote. Majú k nemu vzťah, ten je ale vypočítavý. Žiadajú, aby im Boh zabezpečil úspech v živote a aby sa stotožnil s ich potrebami, túžbami a pôžitkami. Alebo aby chránil ich záujmy.

Keď k Bohu máme takýto polovičný alebo vypočítavý vzťah, taký vzťah častokrát máme aj k manželke, manželovi, k nášmu okoliu vo všeobecnosti. Potom Ježiša sotva môžeme poznať v postihnutých, v chudobných a trpiacich.

Dnes sa teší obľube hnutie New Age, ktoré okrem iného hlása:. „Objav Ježiša v sebe.“ Isteže Ježiš žije v nás, ale my nie sme Ježiš. Ježiš nás nekonečne prevyšuje a vedie nás Božím Duchom. Pre nás je dôležité nechať sa ním premeniť, vpustiť Ježiša dnu, nebáť sa umenšiť sa. To si vyžaduje viac ako kalkuláciu z našej strany.

Pokiaľ náš vzťah k Bohu je len odtiaľ potiaľ, „daj mi toto i hento, ale tamto už nie, lebo to nechcem“, potom ten náš vzťah nie je vzťahom, iba karikatúrou vzťahu. Aj Pavol sa musel radikálne zmeniť, aby sa ho Ježiš naozaj zmocnil.