Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

BOŽIE SLOVO TREBA „PREŽÚVAŤ“
(z homílie o. Jána Majerníka)

 

Ako sa postavíme proti hriechu? Poznáme asketické prostriedky – modlitba, pôst, almužna. Ale myslím si, že ešte niečo je veľmi účinné. Božie Slovo. A tu máme naozaj vákuum – my nevenujeme dostatočnú pozornosť Božiemu Slovu. My sa ľahko naplníme akýmikoľvek ideami. Všímam si ľudí, čo vo vlaku čítajú. Všímajte si aj vy. A pozorujte, kde je váš vnútorný myšlienkový svet. Tam začína cesta k nerestiam.
Myslím, že každý z nás môže úprimne povedať, že Božie Slovo sme si ešte neosvojili. Že sme sa doňho nezaľúbili. Že sme sa doňho nezažrali. Že máme denne málo času, aby sme ho dokázali stráviť. Pavol hovorí o meditácii Božieho Slova ako o prežúvaní. Keď krava zožerie trávu, prežúva ju niekoľko ráz. My môžeme Božie Slovo prežúvať celý život a čím sme starší, tým nás svedomie káže prežúvať ho viac. Vracať sa k nemu, žiť s ním. Nehovorím, keď človek denne žije so Svätým Písmom, že sa vyhne chybám, ľudskej pýche, slabosti... Ale vtedy je šanca menšia.
A keď Božie Slovo potom spájame s Eucharistiou, túžbou po Ježišovi Kristovi, samozrejme, že je väčšia šanca, že získame Božie milosti. Že naša viera sa upevní. Že premôžeme pokušenia. Na jednej strane Boh pokušenia dovolí, ale na druhej strane dáva milosť, aby sme neboli pokúšaní nad naše sily.